Faal durumdaki derneklerin işemlerinin düzgün yürütülebilmesi ve DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi)’nin etkin kullanımı için vergi numarası alınmalıdır. Bu hem bir gereklilik hem de kolaylık sağlamaktadır.

 

Aynı şekilde gelir-gider ve vergi ödemeleri için de her denek kendi banka hesabına sahip olmalıdır. Harcamalar ve dernek giderleri doğrudan bu hesaptan yapılır. Banka hesapları için gereken belgelerse şu şekildedir: Güncel tarihli imza sirküleri, temsil edenlerin kimlik fotokopileri, güncel tarihli kayıt belgesi, faaliyet belgesi, hesap açılmasına dair karar defterinde yetkili kişilerin imzaları ile birlikte kararın fotokopisi ve derneğin vergi belgesi. Bu doğrultuda her iki konuda da (vergi numarası alımı ve banke hesap açılışı konusunda) hizmet vererek gerekli işlemler tarafımızdan yapılmaktadır.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.