Her dernek bağış ya da yardım giriş çıkışları gibi işlemler için makbuz kullanmak zorundadır. Dolayısıyla dernekler için dernek makbuzu basımı olmazsa olmazlar arasında yer alır. Dernek makbuzları kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Bunlar dernek gelirleri alındı makbuzu (alındı belgesi), dernek gelir gider makbuzu, ayni yardım teslim belgesi ve ayni bağış alındı belgesi olarak ayrılır. Biz, anlaşmalı matbaa üzerinden bu belgelerin basımını en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar ve ihtiyacınıza yönelik olarak şekillendiririz.

 

Dernek makbuzu başta olmak üzere basılan her belge o il ve ilçeleri için geçerli olup anlaşmalı matbaa başka bir ile ait basım işlerini yapamaz.

 

Dernek makbuzu basımı için gerekli evraklar basım öncesinde matbaanın yetkili kişisine teslim edilir. Bu evraklar sayesinde basım işi sorunsuz ve istenilen şekilde tamamlanır. İstenilen ve olması gereken belgelere bakıldığında bunlar arasında ilk sırada karar defterinin ilk sayfasının ve dernek makbuzunun anlaşmalı matbaa tarafından basılmasına yönelik olarak alınan kararın sayfasının fotokopisi gerekir. Ayrıca teslimat sırasında kaşe de olması gereken detaylar arasında sayılır.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.