Öncelikle derneğin ne demek olduğunu açıklayalım. Dernekler, gerçek ya da tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

 

Sıradaki konuysa kimlerin dernek kurabileceğiyle ilgilidir. Fiil ehliyetine sahip (18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip ve bir mahkeme tarafından hakkında kısıtlılık kararı verilmemiş) herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

 

Bunun dışında Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de dernek kurabilirler.

 

Mevcut yaş kısıtına ilaveten 15 yaşını bitirmiş ayırt etme gücüne sahip çocuklar da belirli amaçlarla velisi veya vasisinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilirler.

 

Bizler de dernek kuruluş süreciniz ve sonrasındaki faaliyetleriniz hakkında her türlü kanuni ve fikri sorunuza cevap olmayı hedeflemekteyiz. Bir derneğin kuruluş süreci basitçe; kuruluş bildirim formunun doldurulması ve tüzüğün hazırlanmasıyla başlar. Dernek kuruluş işlemi ücretsizdir ve gerekli tüm evraklar hazırsa kuruluş işlemi aynı gün içinnde sonuçlanabilir.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.