Her derneğin, amacı ne olursa olsun, bir tüzüğünün olması gerekmektedir. Tüzükler, kanunun emredici hükümlerine uyularak oluşturur ve sivil toplum kuruluşunun anayasası olarak bilinir. Tutulacak defter, gelir yöntemi, yürütülen faaliyet çalışmaları, olağan şekilde yapılan kurul toplanmaları, derneğe üye olma ve dernek üyeliğinden çıkma gibi koşullar, dernek tüzükleri içinde yer almalıdır.

 

Dernek tüzüğünde bulunması gereken önemli hükümlerse şu şekildedir:

 

 1. 1- Derneğin Adı ile Merkezi
 2. 2- Derneğin Amacı, Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı
 3. 3- Derneğe Üye Olma ve Üyelikten Çıkmanın Şart ile Şekilleri
 4. 4- Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı
 5. 5- Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 6. 6- Yönetim ve Denetim Kurullarının Görev ve Yetkileri, Seçim Usulleri, Asıl ve Yedek Üye Sayısı
 7. 7- Derneğin Şubesinin Olup Olmayacağı; Olacaksa Şubelerin Nasıl Kurulacağı, Görev ve Yetkileri ile Dernek Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
 8. 8- Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli
 9. 9- Derneğin Borçlanma Usulleri
 10. 10- Derneğin İç Denetim Şekilleri
 11. 11- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 12. 12- Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Tüm kanunü usullere uygun olarak ve gerekli koşulları karşılayarak dernek tüzüğünün hazırlanmasını sağlamaktayız.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.