Kamu yararına çalışan, yıllık geliri 500 Bin TL’yi geçen derneklerin bilanço hesabına göre tutmasının yasal olarak zorunlu olduğu defterler vardır. Bunlar; üye kayıt defteri, karar defteri, evrak kayıt defteri, işletme hesabı defteri, yevmiye defterleri, defter-i kebirdir. Tüm bu defterler kuruluş bildirimi yapıldıktan sonra dernekler birimine veya notere kuruluş bildirimini yaptıktan sonra onaylatılmalıdır. Bunun ardından gerekli durumlara deftler tutulmaya devam edilmelidir.

 

Tüm bunların takibi, cezai işlemlerin yansımaması ve defterlerin muhafaza edilmesi için gereken ihtimam tarafımızdan sağlanmaktadır.

 

Ayrıca tutulması zorunlu olmayan, tercihe bağlı olarak tutulan defterler de vardır. Bunlar; demirbaş defteri, alındı belgesi kayıt deferi ve envanter kayıt defteridir.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.