Derneğin kurulma işlemlerine geçilmeden önce dernek adının belirlenmesi en önemli meselelerden biri olup dernek tüzüğünün de ilk maddesini teşkil etmektedir. Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından mutlaka farklı olmak zorundadır. Başka bir denek adını kopyalama ya da aralarında herhangi bir benzeşme olması söz konusu değildir.

 

Bu konuda olası karışıklıkları ve çakışmanın önüne geçerek uygun ismin temin edilmesini sağlamaktayız.

 

Elbette dernek ismi belirlenirken mevzuatça yasaklanmış isimler de dikkate alınmalıdır. Hâlen faaliyet gösteren ya da mahkeme kararıyla kapatılmış ya da feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın ya da üst kuruluşun, bir derneğin ya da üst kuruluşun adı, amblemi, rumuzu, rozeti ve benzeri işaretleri, başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının isimleri; dernek ismi olarak kullanmaya müsait değildir.

 

Tüm bunlara ilaveten derke isminde ek olarak kullanılması halinde İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gereken belli başlı kelimelerin de olduğu bilinmelidir. Bu kelimeler; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimelerdir.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.