Dernek kuruluşu için doldurulması gereken forumlar bulunmaktadır. En önemli form; başvuru niteliğindeki "Kuruluş Bildirimi"dir. Bu form bizim danışmanlığımız altında, bilgisayar ortamında doldurulur, ardından bildirim kurucular tarafından imzalatırlarak dernek tüzüğüyle birlikte işleme konmak üzere hazır hale getirilir.

 

Kuruluş bildirimi dışında tapu ya da kira kontratı, kurucu üyelerine ait ikametgahlar, kimlik suretleri ve saıbıka kayıtları da başvuru dosyasına eklenecekler arasında yer almaktadır.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.