Federasyonlar ve konfederasyonlar da aynı dernekler gibi birer sivil toplum kuruluşudurlar. Ve federasyonun oluşması için önceden dernek olmasına; konfederasyonun ise önceden federasyon olması gerekmektedir.

 

Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurken; konfederasyonlar ise kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Hem federasyonlar hem de konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar. Her iki kuruluş için de kuruluş birldirimi, karar ve çeşitli evraklar hazırlanarak hepsi federasyonu ya da konfederasyonun kurulacağı yerin milki idare amirliğine verilir. Aynı derneklerde olduğu gibi tüm bu işlemleri danışmanlığımız altında gerçekleştiririz.

 

Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır. Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar.

 

Federasyonların üye sayısının beşten; konfederasyonların üye sayısının ise üçten aşağı düştüğü ve üç ay içinde bu eksikliğin giderilmediği durumlarda haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

Bu site MFC Teknoloji tarafından yapılmıştır.